https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

http://e9e7z2.thealtrove.com

http://zw4mho.torrecj40.com

http://wrdffu.taskuler.com

http://0n7heo.freyagirl.com

http://rrb4ky.kmzgkj.cn

http://ddthes.dtftship.com

http://x9dacs.1532hz.com

http://y8d9b5.yybsd.com

http://tqfwvg.vectortea.com

http://7cpd9f.magnetsh.com

53户中央在川企业及省、市属国企提供2000多个岗位集中揽才

2018-10-22 11:27:47 来源:四川新闻网
记者 陈淋 编辑:邱令璐
1.95神龙合击 疑神疑鬼、老查手机,甚至跟踪盯梢,对夫妻关系百害无一利。

招聘会现场

  四川新闻网成都9月28日讯(记者 陈淋)9月27日,作为全省招才引智重要项目之一,由省国资委主办的四川国有企业2019大型校园招聘会在西南交通大学隆重举行。53户具有代表性的大型中央在川企业、省属和市属国有企业准备了2000多个招聘岗位,来自四川、重庆、陕西等地50所高校的7000多名大学毕业生来到现场应聘,同时有13500多名大学生在网上投递了简历。

  近年来,四川抢抓机遇,奋勇争先,已经成为中国开放前沿和西部地区最具吸引力的投资热土。省委十一届三次全会紧扣新时代治蜀兴川新的实践要求,对实施“一干多支”发展战略、推动“四向拓展、全域开放”、建设经济强省作出了新的重大部署,为四川发展总体擘画逐步变为现实指明了方向。在省委、省政府的正确领导下,四川省国有企业呈现良好发展态势,科技创新能力突出,是“大国重器”的重要参与者;产业带动能力强劲,是构建四川现代产业体系的主力军;改革开放力度空前,是全省经济转型发展、实施“走出去”战略的重要引擎。

  省国资委主任徐进强调,面对新目标新任务,四川国资国企对人才的渴望,比以往任何时候都更加迫切、更加强烈,尤其需要一大批创新型人才投身国企、奉献国企。他指出,四川国企正在大力实施“人才强企”战略,注重以好的环境吸引人,以好的待遇留住人,以好的机会平台用好人,这次还专门出台了“国资十条”就业优惠政策,为各类人才创新创业提供了良好条件。

  据悉,这是省国资委首次公布专门为国企招揽应届优秀毕业生量身订制的“国资十条”,从岗位安排、薪酬待遇、住房补助、组织培养、人才交流等多个方面给出特殊支持。其中,对博士毕业生,“国资十条”明确可直接安排企业中层副职管理岗位或相应层级技术岗位试用,试用期满经考核能胜任的,直接转正。对住房困难的毕业生,企业可通过提供低于市场价格的租赁房,或每月给予住房补贴等方式帮助解决。

  市场化薪酬,也是亮点之一。“国资十条”明确可综合考虑岗位价值、人才学历等因素,参考市场薪酬情况合理确定招聘毕业生的薪酬水平。入选“省千人计划”等省级以上人才引进计划的,薪酬在企业工资总额中单列。

  入职后工作表现突出且被纳入省国资委掌握的企业后备人才,可作为省创新型企业家后备人选培养对象,并优先推荐为国家或省级人才培养引进计划人选,所从事的项目优先纳入省人才创新创业基金资助。科研能力强、创新成果具有市场推广价值的毕业生,企业可采取设立创新实验室、配备团队助手、给予资金资助等方式,进行科研支持。对取得创新科研成果且业绩突出的,优先推荐作为省青年科技奖、省有突出贡献的优秀专家、省学术和技术带头人及后备人选等的评选对象。

  同时,省国资委还将为入职国企的应届毕业生建立工作导师制度。明确由其所在企业高管或资深专家作为该毕业生的工作导师,给予工作和职业成长的指导等。对符合条件的,优先纳入省“青马工程”进行系统培养。在企业工作满5年且表现突出的毕业生,可根据本人意愿,由省国资委向党政机关或事业单位推荐。对表现优秀、业绩突出的,经省国资委党委同意后,企业可破格聘任为中高层管理人员。

  此外,省国资委根据工作实际,定期组织表现突出的优秀毕业生到国内外知名高校、大型企业、地方主干线进行学习培训和顶岗锻炼,每三年至少一次。

  (图片来自四川省国资委)

    本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
精彩图集
栾川 四喜乡 湖笔 中原街道 八纬路宫前园
双吉街道 横沙乡 雍王府 马庄西街 巴彦包特乡
特色早点小吃加盟 港式早点加盟 春光早餐加盟 酒店加盟 书店加盟
上海早点加盟 包子早点加盟 早餐配送加盟 早餐包子店加盟 早餐店 加盟
中式早餐店加盟 早餐馅饼加盟 哪里有早点加盟 早餐粥店加盟 便民早点加盟
北京早点小吃培训加盟 早餐粥加盟 早点加盟店有哪些l 众望早餐加盟 清真早点加盟