https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

http://5plx84.rqhbtx.com

http://krjh9e.forgetz.com

http://nem6qo.loftsms.com

http://tw16wo.149shop.com

http://qylmzh.lxsqrfms.com

http://wo1vs4.jpjyoa.com

http://x04zxa.simplify8.com

http://xf1dmj.czyinjian.com

http://0h4gjw.cq-sunkin.com.cn

http://d6jdli.czoao.cn

加载中…
个人资料
林炎清秋
林炎清秋 新浪个人认证
中变传奇sf 凤凰网汽车讯2018年3月23日,全新品牌SUV于全球首发,新车基于大众纵置模块化平台MLBO打造,并采用全新家族式设计语言,外观线条更加硬朗,内饰也更富有科技感。

加好友 发纸条

写留言 加关注

 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:3,299,297
 • 关注人气:2,698
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
博主被推荐的博文
林炎清秋的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文:
 • 新浪首页

 • 新浪首页

 • 新浪首页

 • 新浪首页

 • 全部推荐博文>>
  如何获得更多推荐?
  相关博文
  推荐博文
  谁看过这篇博文
  加载中…
  正文 字体大小:

  名将廉颇:负荆请罪只是过眼烟云

  (2018-10-23 08:59:15)
  名将廉颇:负荆请罪只是过眼烟云

  廉颇是赵国的优秀干部,作为一个骁勇善战,多次带队立功的优秀将领,他确实有充分的理由瞧不起蔺相如。
  蔺相如原来是宦官令缪贤的门客,在令缪贤的推荐下,被赵惠文王任命出使秦国,凭借其超人的聪明智慧和果敢完成了艰巨的任务,“完璧归赵”让蔺相如从一个籍籍无名的家臣开始得到赵王的赏识,“渑池之会”蔺相如又将睿智发挥到极致,既挽回了赵王的颜面,也维护了国家的尊严。之后,蔺相官至上卿,当时的地位在廉颇之上。
  出身卑微,仅凭借嘴皮子功夫就可以进入优秀干部的行列,甚至比自己的位置还高,廉颇不服,他想要羞辱一下蔺相如。谁知蔺相如宰相肚里能撑船,处处以大局为重,和廉颇玩迂回战术,最后,耿直耿直的廉颇终于被感动了,他负荆请罪,将相和好,成为同生共死的挚友。从此,两人共同为国效力,可谓珠联璧合。
  赵奢的出现让廉颇举足轻重的地位稍显尴尬。赵奢是平原君给赵王引荐的人才,原来只负责管理全国的税赋,因为工作能力很强,得到赵王的关注。秦国进攻韩国,军队在阏与驻扎,赵王问廉颇:“可以派兵打秦吗?”廉颇很保守,回答说:“道路远,地势险要,且很狭窄,难以救援。”赵王又问乐乘,乐乘的回答和廉颇一样。赵王又问赵奢,赵奢则看出赵王的心思,回答可以一试,因为“狭路相逢勇者胜”。于是,赵王命赵奢带兵救援阏与。赵奢不辱使命,出奇计,打赢了一场原本无法取胜的战争。赵惠文王赐给赵奢的封号是马服君,与廉颇、蔺相如职位相同。
  赵惠文王死后,赵孝成王即位,一朝天子一朝臣,廉颇的辉煌渐渐淡去。公元前259年,秦国军队与赵国军队在长平对峙,当时赵奢已死,蔺相如也得了重病,赵孝成王派廉颇率兵进攻秦军,秦军强大,赵军只能坚守营地,不与秦军交战。秦军虽然多次挑衅,廉颇还是不肯出战。秦国的间谍故意放出话说:“秦军最怕赵奢的儿子赵括将军。”赵王一意孤行,连赵括母亲的劝阻都不听,让只会纸上谈兵的赵括代替了廉颇主将位置。长平之战,赵国败得惨烈,秦国军队前后斩杀赵国士兵45万人,战后,赵国元气大伤,再也无力单独和秦国全方位对抗。
  而廉颇的仕途,也和国家的命运一样,遭受着起落沉浮,期间经历了世态炎凉,人情冷暖。在长平被免职的时候,一看廉颇没有了权势,家里的门客都纷纷离开。
  燕国在长平之战后落井下石,攻打赵国,廉颇又被任命为大将,反击燕军,杀死燕国丞相栗腹,燕国用五座城池求和。此时廉颇再次被重用,得封地赏赐,代理相国的职务。这时候,他的门客们又都回来了,还大言不惭的说:“结交朋友就像集市上做买卖一样,您有权有势我们就追随,您失去权势,我们就散去,这是很自然的道理。”
  一个人在落魄的时候,最能看清人心,最能体味冷暖,人性很现实,生活更现实。
  赵孝成王死后,他的儿子悼襄王即位,悼襄王重用乐乘,让乐乘代替廉颇。廉颇很生气,和乐乘发生内战。乐乘逃跑,廉颇也逃往魏国。谁知外来的和尚不好念经,魏王对廉颇并不信任,也不重用他。廉颇倍感失落。
  赵国多次受到秦国的围困,悼襄王就想重新启用廉颇,于是派人去魏国探望廉颇。廉颇也有归国之意,他在使者面前故意一顿饭吃了一斗米饭,十斤肉,还穿着盔甲骑马,表明自己宝刀不老,还可以担当重任。谁知这个使者已经被廉颇的政敌收买,回国后禀报赵王说:“廉颇年岁大了,饭量还好,就是频繁的去洗手间。”赵王一听,算了吧,廉颇老矣,不去打扰他了。
  楚王听说廉颇在魏国,就偷偷的派人把他接到楚国,想让昔日名将为自己效力,只可惜,廉颇做了楚国的将军后,并没有立下战功,他无限伤感的说:“我只想指挥赵国的士兵。”最终,廉颇未能如愿,客死楚国。往事成烟皆过往,一代名将,英雄迟暮,甚是悲凉。  0

  阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报
  已投稿到:
  • 评论加载中,请稍候...
  发评论

   发评论

   以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

     

   新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

   新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

   新浪公司 版权所有

   下西 涂门社区 干川乡 通源镇 哈瓦那
   西垵村 桂溪乡 外贸中心酒店 峨蔓镇 疏航桥
   早点餐饮加盟 北京早点摊加盟 早点快餐店加盟 上海早餐车加盟 河南早点加盟
   来加盟 北方早餐加盟 早餐饮品加盟 早餐饮品加盟 广式早点加盟
   早点快餐加盟店 上海早点加盟 五芳斋早点怎样加盟 养生早餐加盟 早点加盟店10大品牌
   早餐 天津早点加盟有哪些 中式早点加盟 早餐配送加盟 早点加盟店有哪些l