https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

http://kfs0bt.ntdjgm.com

http://ur72wy.yybsd.com

http://rma2wi.jisusj.com

http://85nxqe.dtftship.com

http://4ulliu.thuannhien.com

http://ge25oy.uyjyfu.com

http://stgkhv.blogbub.com

http://dwdytf.paismx.com

http://9ht3h7.289report.com

http://n05j81.bamiad.com

新华网 正文
5G商用在路上 业内:将赋能无人驾驶、物联网等
2018-10-23 07:20:11 来源: 人民日报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  在关键核心技术、国际标准制定等方面实现领跑

  5G商用在路上

  5G端到端商用系统、5G远程驾驶、5G无人机、5G载人驾驶、5G切片视频、5G未来课堂……在26日北京召开的2018年中国国际信息通信展览会上,来自国内外的约400家企业纷纷“盛装亮相”,集中展示信息通信业的前沿技术及其与经济社会各领域的深度融合。其中,酝酿多年、呼之欲出的5G成为热点中的热点。无论是中国移动、中国电信、中国联通等运营商,还是华为、中兴、爱立信、诺基亚贝尔等大型设备商,都把5G端到端解决方案和5G行业应用作为展示亮点。

  随着今年6月3GPP第一版本标准冻结,5G从去年的“启动年”转到今年的“试点年”。与此同时,中国5G技术研发试验的第三阶段测试也已完成,IMT—2020(5G)推进组将在展会期间发布结果。这标志着我国第三阶段5G技术试验即将全部完成,5G技术与产品试验将转向预商用阶段。此外,三大运营商也已先后在国内10多个城市开启5G试商用,计划在2018年底前建设上千座5G基站。据悉,中国也将很快发放5G牌照、明确5G频段,从而加速5G商用。

  更让业内人士鼓舞的是,不同于3G的跟跑、4G的并跑,5G时代中国在关键核心技术、国际标准制定、预商用测试等方面实现了领跑。华为在今年年初就推出了基于3GPP 5G标准的端到端解决方案,包括无线基站、传输网、核心网和全球首款5G商用终端。更值得一提的是,前不久华为面向全球推出了手机芯片——麒麟98,创造了多个“世界第一”。采用7nm制程工艺的麒麟980,搭配巴龙5000基带调制解调器,正式成为首个提供5G功能的移动平台。

  作为大宽带、低时延、大连接的新一代移动通信技术,5G将把人们的移动宽带体验推向新高度,极大地丰富人们的工作生活、娱乐体验。京东方高级副总裁张宇介绍说,5G将使色彩更丰富、层次感和立体感更强的8K超高清视频的应用成为可能,不仅给观众带来极致的视频体验,还将为医疗、文物保护等带来革命性变化。比如在医学领域,当医生进行高精细手术时,采用8K影像技术会让医疗检查和手术更加精确;通过8K+5G,医生还可以更快调取超高清图像信息、开展远程会诊及开展远程手术。

  4G改变生活,5G改变社会。业内人士指出,5G将赋能无人驾驶、物联网、车联网、工业互联网等,推动众多行业数字化转型,催生万亿级规模的数字化市场。

  赵永新

+1
【纠错】 责任编辑: 成岚
新闻评论
加载更多
稻香映金秋
稻香映金秋
白鹇秀美
白鹇秀美
海宁:钱塘江迎来最佳观潮期
海宁:钱塘江迎来最佳观潮期
女篮世界杯:中国队晋级八强
女篮世界杯:中国队晋级八强

?
010030090900000000000000011199511123493594
平谷区 安龙 神仙树南路北 江苏无锡新区坊前镇 安胜乡
前溪桥 车辆厂 上路 东巴扎回族乡 石狮市地方税务局祥芝分局
品牌早餐加盟 口口香早点加盟 健康早点加盟 亿家乐早餐加盟 早餐餐饮加盟
早餐店 加盟 加盟早点 学生早餐加盟 早点快餐店加盟 加盟特色早点
品牌早餐加盟 早餐加盟品牌 清真早点加盟 陕西早点加盟 特色早点小吃加盟店
知名早餐加盟 陕西早点加盟 全国连锁加盟 早点小吃加盟网 杨国福麻辣烫加盟费