https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

http://yzaq92.rqyyt.com

http://pk9dza.pbmoda.com

http://0g0gcm.suvichebq.com

http://jhhhev.nikandgo.com

http://lz4a3l.gerocris.com

http://tqcmu4.sxdszx.com

http://qqhd22.jwanjin.com

http://khw8xl.czyinjian.com

http://iiwone.cq-sunkin.com.cn

http://d99bao.appsti.com

首页 > 新闻中心 > 忠县 > 社会 > 正文

黄德成:八旬老翁当起门球场义务管理员

1.95神龙合击 应该说,逸动DT是一款非常容易上手的车型,除了它较轻盈的方向力度不会让手臂产生疲劳,就算个小女孩也能轻松驾驭它外;然后就是车上离合器的接入点比较合适,几乎脚一抬就能找到那个点。

黄德成在缝补裂开的人工草坪。

一根门球杆、一红一白两个小球,这是门球爱好者的常用装备。但在黄德成的球袋里,还有两把夹钳、6米铁丝、3根大针和若干尼龙线……这些都是黄德成为修补门球场所准备的工具。9年来,只要一去门球场,黄德成就带上这些工具,看看哪里需要修补。

黄德成今年85岁,居住在忠州街道白桥溪社区。1993年退休后,黄德成发现身边不少邻居常常一起打门球。出于好奇,黄德成也跟着打了几次。从那后,打门球成为黄德成生活中不可或缺的一部分。

2000年,黄德成加入忠县门球协会。2009年1月,老鹰沟门球场提档升级,焕然一新。为维护这一场所,忠县门球协会极力推荐热心的黄德成,义务管理门球场。

从此,黄德成每天提前1小时起床,吃过早饭从家里步行到老鹰沟门球场,打扫场地、清洁记分牌……完成这一系列工作后才去打门球。

由于日晒雨淋,最近几年,老鹰沟门球场的护栏网生锈断裂,破损严重。面对这一情况,黄德成每天带上修补工具,只要发现有坏的地方,就赶紧修补。一年下来,黄德成补了100多个洞。

除了修补护栏网,黄德成还及时修补老鹰沟门球场发裂的人工草坪。他用补鞋的大针和尼龙线,一针一线缝补这些裂缝,有时候一补就是一天。

2017年,县市政园林管理所派出专人打扫老鹰沟门球场,闲不住的黄德成便主动担负起忠州广场第四门球场的管理工作。黄德成还将捡来的垃圾变废为宝,制作成扫帚、撮箕和记分牌等,全心全意当好门球场义务管理员。

这些年来,黄德成有时也会累得腰酸背痛,走路都很困难。家人常劝他放弃门球场义务管理员的工作,但他说:“我既然做了这个管理员,不管遇到什么困难都会坚持下去,让社区的门球爱好者有一个好的运动环境。”

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
关键词: 黄德成 草坪
责任编辑:伍云燕

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

金钟山乡 莲塘路 百色水利枢纽 上海浦东新区川沙镇 管家务回族乡
下十二份子 嘉陵道咸阳北里 营玉路 梁公庵 中心店镇
美式早餐加盟 油条早餐加盟 雄州早餐加盟 便民早点加盟 品牌早点加盟
河南早点加盟 早餐豆腐脑加盟 天津早餐加盟 早点工程加盟 北京早点小吃加盟店
卖早餐加盟 油条早餐加盟 品牌早餐加盟 早点车加盟 早点连锁加盟
港式早点加盟 北京早点车加盟 广式早餐加盟 健康早点加盟 早点车加盟