https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7511fr/

http://zvipp7.thealtrove.com

http://kdpkht.xxkmst.com

http://5cqkgs.magnetsh.com

http://4ixh0j.yyesl.com

http://avjkjy.xzmtwk.com

http://uqburh.tjhc022.com

http://ecoa1s.cnhuajiao.com

http://rp200w.bstar71.com

http://5euw9s.jsrszm.com

http://9k5hzm.drexpo.cn

新华网 正文
川渝携手推动长江上游高质量发展
2018-10-22 19:07:54 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论

 新华社成都9月22日电(记者江毅、许茹、轩玉珏)在成都举行的第十七届中国西部国际博览会期间,来自重庆的龙湖集团将投资10亿元在四川打造集总部、电商等产业于一体的新型综合体。作为此次西博会的轮值主席单位,重庆代表团积极推动川渝两地拓展合作领域。

 无独有偶,4个月前在重庆举办的第二十一届中国西部国际投资贸易洽谈会上,四川省也举办了专场推介会。地处成渝经济区核心区域的四川广安、达州分别签约近70亿元和180亿元,表现十分抢眼。

 这是2011年国务院批复《成渝经济区区域规划》以来,川渝两地加强携手合作的一个缩影。2016年,四川省党政代表团赴重庆,双方签署若干合作协议,将在市场一体化建设、产业发展等方面开展合作。同年,川渝携手贵州和云南两省,计划建立长江上游地区省际协商合作机制。今年6月,四川省党政代表团再赴重庆市学习考察,双方签署了《深化川渝合作深入推动长江经济带发展行动计划(2018-2022年)》和12个专项合作协议,将川渝合作落向实处。

 “夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。”巴山与蜀水的距离,在追求高质量发展的脚步中不断被拉近。2015年底通车的成渝高铁将成都与重庆的通行时间缩短为1.5小时,2017年发送旅客2694万人;连接两地重要城市的成(都)达(州)万(州)铁路,前期工作近期取得实质性进展,明年即将动工,两地之间的毛细血管将进一步打通。

 重庆工商大学教授、重庆区域经济学会名誉会长王崇举认为,打通成渝之间的毛细血管,对于发展成渝城市群中的城市和区(县)具有重要意义,能够更好地吸纳资源,携手成长。

 四川力海铸业地处川渝两地之间的内江市,为轻轨机车减速箱体提供关键部件,这些产品能否更快更好地运送到重庆决定着公司的生存。“成安渝高速开通以后,内江融入了‘成渝半小时经济圈’。以前两天的运送时间如今变成当天可送达。物流成本大幅降低给我们提供了新的发展机遇。”总经理兰少明说。

 如果从空中俯瞰丝绸之路经济带,北边是发达的欧洲,东边是活跃的东南亚,中间绵延1万多公里直到中亚,经济体量巨大的成渝经济区处于重要的支撑点位。而整个长江经济带要实现上下联动,真正“成龙”,上游“龙头”位置依然非成渝经济区莫属。

 2017年,川渝共实现地区总值5.65万亿元,相当于全球各国经济总量的第17位。在西南财经大学西财智库首席研究员汤继强看来,随着“一带一路”和长江经济带等国家重大布局的实施,先后开建国家中心城市的重庆、成都已成为名副其实的超强两极,加上处于两地之间众多千亿级城市,成渝经济区成为长江上游经济表现最为强劲的区域。

 成渝经济区带动形成了一个从西北向东南倾斜,直接覆盖中西部几省和一个直辖市的T型经济带,成为与长三角、珠三角、京津冀沿海三大经济圈并驾齐驱的中国经济“第四级”。

 “T型经济带把丝绸之路、海上丝绸之路、长江经济带以及东盟十国连接起来,构成了一个新的有机体。”汤继强说,“广阔的市场前景和发展空间构成了T型经济带可持续发展的重要保障,是长江上游高质量发展的逻辑起点。”

 目前,在四川和重庆落户的世界500强公司已经分别达到335家和281家,处于国内前列,雄厚的制造业基础是外资选择落户的首要原因。从产业维度来看,川渝虽然都大力发展电子信息、航空航天、智能制造、生物医药等战略性新兴产业,有一定交叉和重合,但在细分行业的侧重点也不尽相同。

 产业结构的同质化,使得“竞争”或“合作”成为重要选择。汤继强认为,为进一步推动长江上游高质量发展,川渝可以根据自身资源禀赋和产业基础,在大产业类型上放大规模效应,在细分行业领域上做精做尖,带动长江经济带上游广大区域要素流动,实现资源最优配置,增强中国经济的回旋空间。

图集
+1
【纠错】 责任编辑: 成岚
川渝携手推动长江上游高质量发展-新华网
010020020110000000000000011199511123470949
沈家路东新路口 新元华路南 南湖大山 程林 韦寨镇
华夏路 帐头铺 马口镇 艾玛乡 普利桥镇
早点加盟店有哪些l 雄州早餐加盟 早餐免费加盟 早点小吃加盟店 北京早点摊加盟
早点连锁加盟 春光早点工程加盟 早餐系列 连锁早餐加盟 中式早餐加盟
广式早餐加盟 天津早点加盟车 早点来早餐加盟 早餐的加盟 早餐店 加盟
早餐的加盟 早餐加盟排行榜 早餐馅饼加盟 北京早点车加盟 早点店加盟