https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

http://ex5u5f.simplify8.com

http://czwro0.289report.com

http://gyqliv.guitrao.com

http://6rzosk.lotustlv.com

http://vogcpm.yohumall.com

http://hz5wda.lnnpc.com

http://udvc5f.itmcall.com

http://6yljsf.xiangyuncn.com

http://w6oyvs.ycdsjx.com

http://yrjdro.ifsti.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网国内国际频道

国庆假期中国铁路预发旅客1.29亿人次

奇迹sf发布网 据统计,春风行动期间,我省返乡就业人数超过22万人。

作者:周音

2018-10-23 23:17  来源:中国新闻网  
分享到:

  中新社北京9月28日电(记者周音)中国铁路总公司披露,为期10天的2018年国庆假期铁路旅客运输于9月28日正式启动。今年国庆假期铁路旅客运输自9月28日至10月7日。这期间,全国铁路预计发送旅客1.29亿人次,同比增加1120万人次,日均发送旅客1290万人次,增长9.5%。

  铁路总公司相关部门负责人称,国庆假期铁路客流最高峰将出现在10月1日,当日预计发送旅客1600万人次,比去年高峰日增长6.5%。从车票发售情况看,假日期间,北京、哈尔滨、大连、西安、青岛、杭州、厦门、桂林、昆明等城市客流较为集中。

  该负责人说,今年国庆假期,铁路客流以旅游和探亲流为主,假日期间旅客出行需求更加旺盛,客流将呈现出高度集中、高位运行的走势。为满足假期旅客需求,铁路部门千方百计提高动车组和客车车辆上线率,充分发挥江湛铁路、昆楚大铁路、哈佳铁路、西成高铁、渝贵铁路等新线客运能力,尽最大努力增加铁路运输能力。

  节日期间,铁路运输各单位也分别采取措施,方便旅客出行。武汉局集团公司加开武汉至宜昌、恩施等景区的列车15列,方便旅客到三峡、恩施大峡谷等风景名胜游玩。

  济南局集团公司开行山东青岛到江苏泰州的“寻味泰州、水韵盐城”文化度假旅游专列。

  南宁局集团公司开行广西南宁、桂林至内蒙古额济纳旗、贵州黔江、湖北宜昌三峡等方向7趟秋季旅游专列。

  兰州局集团公司加开敦煌至肃北7528/7527次客运列车,结束了肃北蒙古族自治县和阿克塞哈萨克族自治县不通客运列车的历史。

  乌鲁木齐局集团公司开行“环游北疆”“畅览南疆”“相约敦煌”“奇幻火洲”“金秋赏胡杨·缘满南疆”等旅游列车102趟。(完)


(责任编辑:冯庆洋)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
梅亭村 栗庄村 总寨乡 芒婆坑 伊川县
铭巷家园 团风 娄子水东 源茂林场 勘测社区
娘家早餐加盟 连锁店加盟 早餐加盟项目 油条早餐加盟 卖早餐加盟
陕西早点加盟 健康早餐加盟 早点来加盟店 美味早餐加盟 美味早点加盟
流动早餐加盟 众望早餐加盟 早餐包子加盟 绿色早餐加盟 加盟早点店
春光早餐工程加盟 春光早餐加盟 哪里有早点加盟 早餐豆浆加盟 营养早点加盟