https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

http://q44wpw.1532hz.com

http://bzursk.8884558.com

http://uwndfv.sdgaccel.com

http://yxmacs.cpalginet.com

http://jkcgiz.zghaibin.com

http://ppb72i.zsck.org.cn

http://jl5uum.jyhd100.com

http://fi9k4w.toteach.cn

http://uv2fjy.thuannhien.com

http://ikxpp9.mtbtees.com

首页 > 教育频道 > 名家会客厅 > 正文

左崇年:“小学早上推迟上学”需“家长同步”保障

奇迹sf发布 省长江产业投资集团有限公司董事长何大春代表难点怎么破:改革接地气政府工作报告提出,把群众最关切最烦心的事一件一件解决好,促进社会公平正义和人的全面发展,使人民生活随着国家发展一年比一年更好。

浙江省教育厅今天发布指导意见,要求在全省小学施行早上推迟上学工作,其中明确一二年级学生早上到校时间不得早于8:00,以确保小学生充分的睡眠时间。(2月23日《中国青年报》 )

应该说,浙江这个全国尚属首例的“小学早上推迟上学”规定初衷是好的,体现了教育的细节关爱。应该看到,时下由于应试教育的指挥棒,“棒打”了孩子们的睡眠时间,普遍存在睡眠时间不足的严重问题,应该引起高度重视。      

据有关专家认为,小学生最好晚上9点就上床睡觉,最佳起床时间是第二天早上7点。理想的睡眠时长是10~12小时。但事实上,据一项调查显示:小学生平均每个学生每天写作业时长为3小时,相当于法国的3倍,日本的4倍,韩国的6倍。以一个孩子为基准,一年上学9个月,算上假期写作业时间共计300天,每天3小时,一共12年,累计要花费1万多个小时。他们普遍睡眠不足7小时。      

专家们认为,儿童期是人一生中比较特殊的一个时期,也是人体生长发育的关键时期,特别是儿童早期是人脑发育的关键时期。良好的睡眠有利于儿童智力发育和体格生长,相反,睡眠剥夺能够引起脑细胞能量代谢异常、细胞形态结构改变。睡眠不足会破坏海马状突起的机能,而这是大脑内负责产生新记忆的区域,故睡眠不足可以降低儿童的记忆力。此外,越来越多的研究显示,睡眠不足或睡眠不定时,是体重增加的独立危险因素。      

“小学早上推迟上学”别高兴得太早。应该承认,“小学早上推迟上学”这一做法在一定程度上确实照顾到了孩子们的睡眠的需求,这对缺少睡眠的小学生来说是件大好事,但在实施过程中,部分因特殊原因而不得不把小孩提早送到学校的家长遭遇了新的尴尬,也带来一些实际问题不得不充分考虑它的利弊。      

目下除了在一些大中城市九点上班外,大都地方仍是早上8点上班,有的上班地点还离家较远,家长7点多钟送孩子到学校门口后,自己又得“马不停蹄”地赶往单位报到,不能在旁边照看孩子。而推迟上学后,大多数学校都在8点左右才开校门,于是形成一个“时间空档”,正常接送时间被打乱,如果提前送孩子到学校就有了许多早到生,“早到生”现象,涉及学校安全管理。推迟上学实际上小学生睡眠时间并没有保障,而且是推迟等于没有推迟,没有一点实际意义。      

“小学早上推迟上学”,最好能与家长同步。如果家长上班和孩子上学时间不同步,那么势必带来安全管理问题。如果学校推迟上学,很多家长为此没心思上班,还要请专人看护或者找家教,不仅给家庭增加负担,还会成为家长的心病。所以“小学早上推迟上学”在时间调整上,最好能与家长的上下班时间同步。让家长能适应孩子推迟上学的时间段,那么才能把“小学早上推迟上学”的好事办好。

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:谭筱
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

昭觉县 耀隆集团 联群村 北石家营 新蔡林
康乐里社区 张黄镇 鲁渡外村 同心县 平泉县
早点小吃店加盟 早点加盟店有哪些l 早餐加盟项目 早点小吃加盟排行榜 早点连锁加盟店
早点车加盟 早餐豆腐脑加盟 四川特色早点加盟 雄州早餐加盟电话 东北早餐加盟
河南早点加盟 早龙早餐加盟 包子早点加盟 绿色早餐加盟 早餐类加盟
早点加盟连锁 粗粮早餐加盟 早点小吃加盟网 早餐店加盟哪家好 山东早点加盟