https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

http://nbnw45.hhwan.net

http://xsernf.zghaibin.com

http://gft4rb.dnfsfkfw.com

http://ihvxwm.fygame.net

http://j7yqrj.8884558.com

http://ro90k0.ycjtzn.com

http://kgs7ny.gbvh.com.cn

http://90rpnb.simplify8.com

http://i7mt7w.hzltjz.com

http://wzjywi.gdhuaxi.com

硒博会,自信从容绽精彩

发布时间:2018-10-23 08:12 作者:向竹清 编辑:李徐祎
传奇sf 据媒体报道,《明日之子》《中国有嘻哈》两档节目的制作成本均超亿元,已超过绝大多数电视综艺节目。

downLoad-20180927081111

县市馆现场。(记者 杨顺丕 摄)

记者 向竹清

9月26日上午,一场秋雨,让“世界硒都”恩施多了几分凉意。州文化中心广场上,人群川流不息,秋雨丝毫压不住人们的热情。这一天,第五届世界硒都(恩施)硒产品博览交易会在州文化中心开幕。

8点10分,广场一侧硒博馆入口处,市民牟群林已经等候半小时。按他往年的经验,等到9点人流高峰到来时,出于安保考虑,组织方会限制人员进入,那时,想进馆就难多了。

此时的展馆入口处,几十名安保、志愿者、应急人员已经各自就位,现场秩序井然。第三次参加硒博会现场秩序维持的工作人员张鑫,面对馆外黑压压等候的人群,早已没了“如临大敌”的紧张。

一年一度的硒博会举办到第五届。从2014年首届横空出世带来的惊喜和新奇,到如今这座城市所展现的自信与从容,硒博会在给中国乃至世界硒产业发展注入活力的同时,也深刻影响着恩施这座城市和恩施人。

8点20分许,首批参观者在工作人员引导下有序进馆。一入馆,映入眼帘的硒文化、硒科普展区,立即让牟群林明显感到了与往届硒博会的不同,“以前来主要是看看有什么可以购买的产品,这次不仅产品不少,还能学到硒知识,了解硒文化。”

5岁的硒博会,让“世界硒都”有了“国际范儿”。在这里,你能挑选到琳琅满目的海内外硒产品,能看到不同肤色、不同语言的国际友人,能了解到最前沿的硒科研成果。而伴随着岁月的积淀,硒博会本身也在不断创新中展露出底蕴十足的“文艺范儿”。

在寸土寸金的硒博会展区,组委会拿出正中位置,设置了近600平方米的非遗展演区。舞台上,文艺工作者们正在表演《黄四姐》《龙船调》等民族文化曲目。台下,人们纷纷拿起手机拍不停,也有不少客商在这里落座畅谈。

展区另一侧,精心装扮的腾龙洞地质博物馆在硒博会开幕这一天正式对外开放,将恩施地形地貌、丰富的矿产资源和优美的自然风光浓缩呈现在公众面前。在硒矿展区,市民陈先生驻足观看了好几分钟,“我一定要带孩子来看看,让他们了解自己的家乡。”

几年来,硒博会就像一棵慢慢长大的树,从刚开始硒产品展销,到现在硒文化传播、硒科普、硒科研交流、“世界硒都”形象展示,这棵树越来越枝繁叶茂。“未来的硒博会,不仅是一个展销会,更是一个展示恩施形象的开放平台,将和文化中心融为一体,成为恩施又一重要旅游景点。”州硒资源保护与开发局相关负责人魏凯告诉记者。

魏凯是几届硒博会的参与者,也见证了几年来硒博会不断融入市场、占领市场、影响市场,在这个进程中,市场的力量在不断加强。“今年是硒博会市场化改革深入推进年,硒博馆建设第一次引入了市场资源参与。同时,在硒博会结束后,硒博馆将由招标的运营公司继续运营,打造永不落幕的硒博会。”将硒博会由政府主导交由市场运营,源自恩施人面对硒产业发展市场浪潮的自信。

上午9时,人流开始向硒博会开幕式场馆聚集。场馆外,“健康中国,硒引天下”几个大字分外醒目。接下来的三天,精心装扮的“世界硒都”,将带着自信和从容,以开放的胸怀,向世界展示不一样的精彩。

责任编辑:李徐祎

热图点击

砖厂 蓝山县 三灶车站 港园 西文昌胡同
江苏张家港市塘桥镇 枣营南里社区 罗炳均 竹联 菱湖中学
清美早餐加盟 饮料店加盟 娘家早点车怎么加盟 娘家早餐加盟 全国招商加盟
口口香早点加盟 美味早点加盟 小投资加盟店 早点加盟连锁店 早餐加盟好项目
营养粥加盟 早餐项目加盟 五芳斋早点怎样加盟 早点店加盟 早餐工程加盟
特色早点小吃加盟 早点餐饮加盟 港式早点加盟 早点豆浆加盟 美味早餐加盟