https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/j067ks/

http://50skt1.kvpdesign.com

http://yv5ese.fmcflagbag.com

http://7qc65y.jljgjx.cn

http://0hfjnk.gasmholic.com

http://vta7bu.xxkmst.com

http://6m1jwt.hankoimpex.com

http://t01vs6.fygame.net

http://fyaeru.synhorn.com

http://nlhb6y.yushangcai.com

http://zrkewu.cherrychao.com

?
?
使用指南在线客服
所在地
 • 总行
 • 北京市
 • 重庆市
 • 大连市
 • 宁波市
 • 青岛市
 • 上海市
 • 深圳市
 • 苏州市
 • 天津市
 • 厦门市
 • 安徽省
 • 福建省
 • 甘肃省
 • 广东省
 • 广西区
 • 贵州省
 • 海南省
 • 河北省
 • 黑龙江省
 • 河南省
 • 湖北省
 • 湖南省
 • 江苏省
 • 江西省
 • 吉林省
 • 辽宁省
 • 内蒙古区
 • 宁夏区
 • 青海省
 • 山东省
 • 陕西省
 • 山西省
 • 四川省
 • 新疆区
 • 西藏区
 • 云南省
 • 浙江省
建行首页信用卡首页
关闭

在线客服

在线交谈
建设银行信用卡在线客服工作时间:8:00-22:00

温馨提示:
在线客服主要受理咨询类业务,部分时段较为繁忙,您也可在线自助办理相关服务:
1. 卡片使用咨询:可通过使用指南常见问题查询了解;
2. 账单、积分等信息查询:可通过我的信用卡查询了解。

此外,您还可通过以下方式与我们联系:
1. 建行信用卡中心24小时客户服务热线
境内:400-820-0588 021-3869-0588
境外:+86-21-3869-0588
2. 建行信用卡中心客户服务邮箱
ccbcc.zh@ccb.com
3.投诉监督和约访电话:
021-60639039(工作日9:00-11:00,14:00-17:00)
关闭关闭

费率计算器

关闭
试算

账单积分查询

关闭
需要帮助

服务热线: 400-820-0588

密码设置步骤:
 1. 1、拨打400-820-0588服务热线;
 2. 2、输入卡号进行身份核实;
 3. 3、根据语音提示设置查询密码;
 4. 4、查询密码设置成功,请在本登陆界面输入。
中国建设银行
使用键盘输入

账单积分查询

关闭

申请进度查询

关闭

申请进度查询

关闭
温馨提示
1.如果您通过审批,卡片由中国邮政投递, 点击此处可登录中国邮政网站凭物流单号查询投递信息。 2.如果您未收到物流单号,请咨询建行信用卡服务热线400-820-0588。

在线开卡

关闭

信用卡申请

关闭

信用卡积分兑换

关闭

用户注册

关闭

在线客服

关闭

调查结果

关闭

优质客户快速办卡

关闭
扬中市良种繁育场 新建北路街道 坎儿井 运北幼儿园 临泉县
丈头村 巨山家园社区 叶家堰三佳村 姜家 新湘街道
加盟早点 特许加盟 早餐粥店加盟 早餐亭加盟 五芳斋早点怎样加盟
包子早点加盟 雄州早餐加盟电话 中式早餐加盟 早餐包子加盟 健康早餐店加盟
东北早餐加盟 北京早点加盟 江苏早点加盟 健康早餐加盟 雄州早餐怎么加盟
雄州早餐加盟电话 哪家早点加盟好 北京早点小吃培训加盟 早餐类加盟 哪家早点加盟好