https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

http://0d6acf.yunshujiuye.com

http://zcthqd.hy123.net

http://zmeo1b.vectortea.com

http://5l5ltv.zjgdmd.com

http://vdghlh.synhorn.com

http://zxkvz0.louisfav.com

http://ps06vi.dtftship.com

http://pt2mz1.crc2102.com

http://zhedht.ukdndb.com

http://bo1j0n.raczpain.com

注册

一场扫黑战役 山东省拔掉千余“保护伞”

1.80金币 新车的动力只能说够用,好在油门的灵敏度还不低,适合日常驾驶;变速器换挡温柔,而且基本上能保持在适合的挡位上,这是我在大多数时间里觉得第二代逸动动力够用的主要原因。


来源:政知见

原标题:一场扫黑战役,这里拔掉千余“保护伞” 撰文?| 高语阳 中央督导组如何开展工作?你知道多少具

原标题:一场扫黑战役,这里拔掉千余“保护伞”

撰文| 高语阳

中央督导组如何开展工作?你知道多少具体做法? 

8月27日至9月1日,中央扫黑除恶专项斗争9个督导组完成对山西、辽宁、福建、山东、河南、湖北、广东、重庆、四川九省市的进驻工作,标志着中央扫黑除恶专项斗争第一轮督导工作全面启动。此前,7月5日,中央第1督导组先行进驻河北省进行为期1个月的试点督导。 

8月30日,中央第5督导组进驻山东。前几天,政知见(微信ID:bqzhengzhiju)去山东扫黑除恶一线采访,近距离了解了中央第5督导组在山东的工作。

我们从第5督导组的工作来看看中央督导组如何开展工作?

独创举报途径

我们知道,这次扫黑除恶要打一场声势浩大的人民战争。扫黑除恶的线索来源中,群众举报成了重要一项。充分发动群众,成为打好扫黑除恶这一仗的先决条件。

我们看一下中央第5督导组是如何给群众举报提供方便的。

政知见(微信ID:bqzhengzhiju)在山东了解到,中央督导组进驻山东后,第一时间向社会公布举报电话和邮政信箱。同时,督导组还创新地公布了专门开设的电子邮箱zyshceddjb@126.com,这在全国10个督导组中是独创。山东省政法委副书记李娥说,电子邮箱方便快捷易操作,方便群众举报。 据新华社消息,各举报途径公布后66小时内,共接到群众举报1503件。

除了通过媒体公布举报方式外,中央第5督导组还借助移动通信网络基站,向号码归属地为山东的手机用户,以及正处于山东境内的外地手机用户群发短信,传递扫黑除恶工作信息和举报途径。 

山东省积极配合督导工作,运用综治信息平台和村村大喇叭,推动和滚动中央扫黑除恶第5督导组进驻山东的报道和举报方式。 

我们知道,新一轮扫黑除恶专项斗争更加注重基层。政知君在山东泰安市房村镇采访时,房村镇党委副书记李延村介绍说,他们在全镇31个村,早晚分两个时间段在村里的大喇叭上广播宣传督导组举报方式,而且派出大篷车在村里循环宣传。镇艺术团排练扫黑除恶文艺节目在各村演出,还在现场开展群众有奖问答等活动,提问扫黑除恶相关知识、宣传督导组举报方式。 

除此之外,还印制了公开信、明白纸,挨家挨户为村民发放。政知君在现场看到了公开信,公开信最下方是回执单,要求收到公开信的人要在“公开信收到,内容已了解”后面签字,并且,送达人也要签字。明白纸上解释了扫黑除恶的一些基本问题。无论是公开信还是明白纸,最后都附有举报方式。 

山东省还有一个特点是组织全省30万网格员参与扫黑除恶专项斗争,收集涉黑涉恶线索,发动群众。一个网格员往往只负责几个小区,用这样点对点的方式来宣传,从充分发动群众的角度来说,算是“地毯式”发动了。

被约谈前要先自我评估

在工作举措上,中央第5督导组进驻山东以后,扩大了约谈范围,对市以下全覆盖、逐级约谈,制定发放统一的约谈评估表,由被约谈人对所在地区扫黑除恶形势和效果进行自我评估并签字,评估分为三个等级:“好”“一般”“差”。 

“自我评估的结果,中央督导组是要带下去一一落实的。”据山东省扫黑办工作人员透露,有地区在自我评估时对本地扫黑除恶情况的评价是“好”,但被中央第5督导组工作人员直接问,“为什么自我评估是好但收到针对你们的举报信却不少”。除此之外,在采访时记者了解到,领导干部在被约谈时也会被问及“为什么会觉得好”,“为什么一般”等问题。 

山东省根据中央第5督导组在督导山东省工作动员会上的要求,从8月31日至9月4日,组织市、区县、乡镇、村(社区)四级领导干部逐级逐人开展扫黑除恶专项斗争约谈评估。 

按照要求,市委书记约谈县委书记、市扫黑除恶专项斗争领导小组组长、市公安局局长;县(市、区)委书记约谈县(市、区)扫黑除恶专项斗争领导小组组长、县(市、区)公安局长和乡镇党委书记;乡镇党委书记约谈派出所所长和村支部书记。 

目前,全省有87393名领导干部参加这轮约谈。其中,市级共约谈232人,县(市、区)共约谈2282人,乡镇共约谈84879人。而且,自我评估结果是“好”的76622人,占比87.7%;“一般”的10498人,占比12%;“差”的273人,占比0.3%。

进驻半月全省侦办涉黑案件6起

从9月9日开始,中央第5督导组分为3个小组,分别前往济南、青岛、临沂三市,开展为期5天的第一轮下沉督导。 

督导组组长沈德咏前往济南、聊城两市进行机动督导,副组长成平前往青岛市调研督导。各下沉督导组听取了市县两级工作汇报,与市县乡村相关负责人、举报人、办案人、知情人共307人个别谈话,暗访核查线索59条,了解正在侦办的涉黑涉恶案件4起,召开11次座谈会,发放调查问卷520份。 

9月15日,中央扫黑除恶第5督导组与山东省委第二次工作对接会在济南召开,督导组组长沈德咏通报了第1批下沉督导阶段工作情况。 

会上通报,中央第5督导组进驻以来,全省公安机关侦办涉黑案件6起、涉恶案件19起、涉恶类共同犯罪案件192起;提起公诉26件194人;集中宣判黑恶势力犯罪案件23件142人。全省纪委监委查处涉黑涉恶腐败问题119起151人,其中涉“保护伞”案件57起74人。 同时,督导组进驻后,刑事警情同比下降12.1%,八类案件发案同比下降38.9%。 

9月17日,督导组开展为期5天的第二轮下沉督导,分别前往枣庄、烟台、泰安三地。 

△山东泰安市房村镇街头

值得一说的是,督导组组长沈德咏在多个场合提及,要集中时间、集中兵力打一场扫黑除恶专项斗争的“山东战役”。 

“山东战役”是什么? 

在中央扫黑除恶第5督导组与山东省委第一次对接会议后,根据督导组的整改要求,山东省扫黑除恶专项斗争领导小组制定了《开展扫黑除恶专项斗争“山东战役”实施方案》。 

《方案》中提出,将集中统一行动分为两个阶段。 

9月10日至15日为第一阶段,各地各部门按照“4个一批”要求,也就是“纪委监委要公开查处一批,公安机关要公开移送起诉一批,检察机关要公开提起公诉一批,法院要公开宣判一批”,省纪委监委、省法院、省检察院、省公安厅分别召开新闻发布会,通报本系统开展“山东战役”集中统一行动情况。 

9月25日至30日是第二阶段,以省扫黑办名义召开新闻发布会,通报“山东战役”重大成功,省纪委监委、省高院、省检察院、省公安厅接受媒体现场采访,回应社会关切。 

25日,山东省召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会,会上提及,9月25日至30日,“山东战役”第二阶段即将打响。同时,会上公布,截至9月25日,山东省共查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题766起1064人。

目前,中央第5督导组在山东的工作仍在继续,一个月的督导时间也即将结束。9个督导组的总成果,我们都拭目以待。

推荐

泡泡直播

凤凰资讯官方微信

泡泡直播

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
惠城镇 金邦达公司 新竹县 钱家桥 达峪村
汤山街道 拉日马 中绦胡同 南口李庄 必尖胡同
天津早点加盟车 首钢早餐加盟 正宗早点加盟 春光早餐工程加盟 早点加盟店排行榜
早点加盟店排行榜 早餐连锁店 江苏早餐加盟 清真早点加盟 港式早餐加盟
早点加盟项目 早餐培训加盟 早点加盟商 凡夫子早餐加盟 早点面条加盟
早餐配送加盟 早餐豆腐脑加盟 早点快餐加盟店 早点连锁加盟 早餐加盟好项目