https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

http://do925x.ningyujun.com

http://tsfoly.yiyuan566.com

http://hepupf.swnuky.cn

http://if09gq.joytamil.com

http://9juzvf.zs-hengye.com

http://2my7zl.zjgdmd.com

http://khr4e4.nasuyu.com

http://fcmx03.cliczic.com

http://5l2h2m.rwine1982.com

http://45d6h7.fmzddz.com

新闻频道>>便民服务
 • 快看这只怪鸟长得像"佐罗"
 • 金河湾湿地植物园28日开园
 • 树木防虫害喝药穿裙吃补品
 • 半夜沿街游荡 连盗5家商铺
 • 工程大学满园杏花争相开放
 • 贫困县村小来了支教研究生
 • "万能工"让老旧院落换新颜
 • 志愿者陪爷爷奶奶一起读书
 • 咬开“笔记”的坚壳
  哈尔滨新闻网-哈尔滨日报2018-10-23 10:46

   读笔记的味道,

   就在这不断绕路、不断寻找的旅程,

   在这不断遇到坚硬又不断咬开硬壳的挣扎中,

   还有,就是迷失在咬开壳后的清香里……

   半 文

   读旧人笔记,像吃坚果,文字带壳,把壳咬开,里面清香四溢。壳的厚薄,花的力气,香的浓薄,因人而异。像我这种没读几本书的,咬的时候,花的力气会大些。

   读沈复《浮生六记》,读到“克昌从师,修脯无缺”句,感觉“修脯”二字,需要咬下,便翻查,得知,修,通“脩”,干肉的意思,“脯”,也是干肉。同是干肉,有所不同,“脯”是那种不太干的干肉,再进一步,就变成“修”了。“修脯”放在这里,引申为送给老师的礼品。整句的意思是“克昌去读书的时候,送给老师的礼品也从来没缺少过”。放在现在,大概就相当于学费。当时芸不过十几岁,还不是沈复的妻子。芸仅凭着十个手指头,做女红,能够提供家用,还能供得起弟弟克昌读书,其贤淑,可见一斑。

   不过,以“修脯”做学费,只是旧时的习俗,大约旧时肉干精贵,可代替钱物。沈复所在的乾隆嘉庆年间,“修脯”已是一种指代,并非真正拿肉干做礼品、学费。到今天,“修脯”连指代都算不上了。不只“修脯”,旧时那种典故,包括文绉绉的说话方式,到今天已成风景。

   像沈复,告母曰:“若为儿择妇,非淑姊不娶。”像芸,笑曰:“无师之作,愿得知己堪师者敲成之耳。”像这样的对白,若放到今天的古装剧,观众肯定要蒙圈,一边看一边翻资料,也是来不及的。或者需要像外国大片,对白用英语,在下面用白话文字幕作翻译。

   对笔记的翻译,也有人反对,说看翻译,就像小时候吃炒蚕豆,自己咬不动,由父亲母亲先咬碎嚼糊,再喂给孩子,虽也吃到了,但那种咬的乐趣,咬开后的香味,体会不到了。所以有人说了,这叫“快餐文化”,浮光掠影,不求甚解,拿人家咬过、嚼过的东西,再咬一遍、再嚼一遍,或者也不咬也不嚼,只是穿肠过一遍。没多大意思。

   我是喜欢“掘根倒蔀头”的。就“修脯”二字,再用力咬咬,发现孔子在《述而》中说过:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。”大意是“凡是能够主动送上一束干肉作为礼品的,我从来没有不给他教诲的”。一束,就是十条。再翻翻,就知道,十条干肉在春秋时期是作为比较基础的礼品,“上则人君用玉,中则卿羔,大夫雁,士雉,下则庶人执鹜,工商执鸡,其中或束修壶酒一犬,悉不得无也。”古人往来,讲究礼数,要拿个礼品,不能空着双手,所以有“来而不往非礼也”。“束修、壶酒、一犬”,这些礼品都被列入下等,是最为基础的。孔子虽是圣人,有教无类,但最基本的礼还是要的。

   孔子之“礼”,或是中华礼仪之邦的源头。此后各朝,干肉,或作为礼品,或作代称,直至清未,《官场现形记》第32回说到:“你既然有志学洋话,为什么不去拜一个先生,好好的学上两年?一个月只消化上一两块洋钱的束修。”

   这里的“束修”,不再是干肉,纯粹只是学费的代称。

   再咬咬,发现“束修”还可以指“修养”,《晋书·夏侯湛传》说:“惟我兄弟姊妹,束修慎行,用不辱於冠带。”这里的“束修”,大概是约束修行的意思了。仔细比较,发现旧时“束脩”,就作“脩”,代表“干肉”,没有写成“修”的,现因繁简字体的变化,修,通“脩”,混用后,有些乱了。“修脯无缺”的“修”字,实应作“脩”,干肉,放旧时,还不好随便代替。如此,咬了一通,绕了一大圈,终于是绕回来了。

   也有绕得远了,迷了路的。

   读《闺房记乐》,读到芸病逝后,大恸。回煞接眚之期,逝者灵魂回归,因不利生人,要一家尽出,调之“避眚”。但沈复情痴,“余乃张灯入室,见铺设宛然而音容已杳,不禁心伤泪涌。又恐泪眼模糊失所欲见,忍泪睁目,坐床而待。”又恸。

   由沈复说到“恩爱夫妻不到头”一句,想到苏轼妻“王弗”,想到“十年生死两茫茫”一阙,鼻子发酸。又想到林和靖“梅妻鹤子”一说,以为旷达,再读《长相思》一词:吴山青,越山青,两岸青山相对迎,谁知离别情?君泪盈,妾泪盈,罗带同心结未成,江边潮已平。

   反复读,关键是“罗带同心结未成”一句,林和靖是有大恸在里面的。查资料,林四十多岁到杭州孤山下隐居,之前生平,几乎空白,也有说林有过继的后人,但没提到有过爱人。翻了很多资料,没有定论。但我更相信,林是有过知心爱人的,并且,铭心刻骨,只是,“结未成”。结未成而又终分离。非经大恸,岂会大悟。

   只是,路走到此处,断了。我迷失方向,再绕不出去。

   读旧人笔记,常如此,见一处疑惑,翻查一番,豁然开朗。有时又感觉新的疑惑,再查,又添新疑惑。如此,读一则笔记,有时要翻数十上百本书。现在百度,很方便。但仍要对照书本。有时,绕多了,忘路之远近,也有误入桃花源,开始读另一本好书,忘记是从哪里出发的了。有时,也会迷途知返,翻了若干本书,读了若干资料后,又回过头来,接着读笔记。

   所以说起来,读笔记,也不一定要读出什么结果,或一定要获得多少知识,读笔记的味道,就在这不断绕路、不断寻找的旅程,在这不断遇到坚硬又不断咬开硬壳的挣扎中,还有,就是迷失在咬开壳后的清香里。

  稿源: 哈尔滨新闻网-哈尔滨日报)
  作者: 半 文 )
  编辑: 卢丙武
   
  免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非哈尔滨新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
 • 冰城有了首家24小时“城市书房”
 • 到哈工大,“探索”神奇太空
 • 全新“共享单车”昨天上线运营
 • 乱鸣笛已成部分人不良驾驶习惯
 • 通河县大果榛子万元征集宣传语
 • 中俄学生共同研发阿斯图纳卫星
 • 深圳龙岗产业服务模式落地冰城
 • 借助“罗湖模式” 开启改革新篇章
 •  
 • 习近平:深刻感悟和把握马克思主义真理力量
 • 国务院办公厅:推动政务服务一网通办、全国漫游
 • 下月起,第四套人民币大多将“退市” 如何收藏?
 • 大数据“杀熟”调查:越是老顾客越给你优惠越少
 • 我国2020年将首次探测火星 一次性完成三大任务
 • 伊拉克奥委会副主席遭身份不明武装人员绑架

 • 版权所有:哈尔滨新闻网 Copyright 2011-2015 www.my399.com All Rights Reserved

  国新网许可证编号:2312006004 经营许可证编号:黑B2-20060663 黑ICP010010-2

  如有任何问题请联系我们 未经许可禁止转载 复制 Email:web@my399.com
  南肖埠北景西苑 乔格里峰 独山县 吴家屯村委会 惠新东桥南
  熊猫基地兴锐网吧 两龙乡 庄厝乡 坪村 长岗山
  凡夫子早餐加盟 安徽早餐加盟 加盟早点 杨国福麻辣烫加盟费 早餐店 加盟
  早点加盟小吃 书店加盟 特许加盟 上海早点加盟 健康早餐店加盟
  早餐豆腐脑加盟 全国连锁加盟 卖早餐加盟 早餐包子加盟 中式早点快餐加盟
  雄州早餐怎么加盟 品牌早点加盟 早餐店加盟哪家好 知名早餐加盟 河南早餐加盟