https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

http://2mu3kw.dnfsfkfw.com

http://e7v8ss.yohumall.com

http://w99shu.ywetong.com

http://mjxpo5.lzrkjs.com

http://7le4pb.ukdndb.com

http://0iuxuf.xghuodai.com

http://t5rkhu.gdhuaxi.com

http://2qe4is.5aac.com

http://nkdzwk.obesipatia.com

http://dalhdo.yuquanled.com

快乐是一种境界——读《不亦快哉》

奇迹私服发布 改革开放以后,中国城市化和城市现代化建设加快,城市问题日益突出,相关学科的城市研究也空前活跃起来。

点击数:    |    加入时间:2018-10-22

俗云:生活中不缺少美,缺少的是发现。其实,生活中也不缺少快乐,缺少的是寻找、用心的寻找!能于平淡普通生活中找寻快乐者有谁,金圣叹也!

故,读一本好书,与英雄交,共文中人苦乐,“读《虬髯客传》,不亦快哉!”

故,纾人困苦,解人困窘,胜自己乐也!“寒士来借银,谓不可启齿,于是唯唯亦说他事。我窥见其苦意,拉向无人处,问所需多少。急趋入内,如数给与……不亦快哉!”

故,得一闲暇,其乐甚也!“每日打鼓退堂时,不亦快哉!”

故,擦一变化,“重阴匝月,如醉如病,朝眠不起,忽闻众鸟毕作弄晴之声,急引手搴帷,推窗视之,日光晶荧,林木如洗。不亦快哉!”

故,观社会百态,有快乐焉!“科头赤足,自持凉伞遮日,看壮夫唱吴歌,踏桔槔。水一时奔涌而上,譬如翻银滚雪。不亦快哉!”

故,有汗水出,有收获得,乐也!“于书斋前,拔去垂丝海棠紫荆等树,多种芭蕉一二十本。不亦快哉!

故,遇故人来,乐无比焉!“十年别友,抵暮忽至。开门一揖毕……便自疾趋入内,卑辞叩内子:君岂有斗酒如东坡妇乎?内子欣然拔金簪相付。计之可作三日供也。不亦快哉!”

故,见亲人面,尽人伦责,乐其中也!“久客得归,望见郭门,两岸童妇,皆作故乡之声。不亦快哉!

故,有疾得治,有苦得舒,亦快乐也!“存得三四癞疮于私处,时呼热汤关门澡之。不亦快哉!”

……

生活无尽头,快乐无尽头!然,快乐何在焉?在乎心中也!发乎于心,觅之于前,则自得其乐也!

故曰:快乐无所不在,寻觅无处不在!

(作者:谢一帆)

编辑:王晴

更多新闻
07 月
07
07 月
07
07 月
07
07 月
07
07 月
07
07 月
07
07 月
07
我校2018年网上录取工作会召开

点击数:
加入时间:2018-10-22
07 月
07
黑垡 三江 江苏锡山区查桥镇 察哈 丹景山镇
信阳 罗家坟村 大市北上坡 听涛园 蒋家嘴镇
娘家早餐加盟 健康早餐店加盟 四川特色早点加盟 特色早点小吃加盟店 特许加盟
河北早餐加盟 早餐小吃店加盟 特色早餐店加盟 早餐肠粉加盟 早餐粥车
健康早餐加盟 全球加盟网 特色早点加盟店 四川特色早点加盟 早点夜宵加盟
粗粮早餐加盟 早点加盟商 早点餐饮加盟 广式早餐加盟 上海早点加盟店