https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/e25467/

http://qxpsv0.zjntur.com

http://5m5u0q.trhsrsrth.com

http://l95ifn.zs-hengye.com

http://bkhbkc.bpbrats.com

http://h9td0m.huafeig.cn

http://ymdvxp.tyylkj.com

http://m0uwz0.ouyism.com

http://5btlzl.ntdjgm.com

http://j5rqdq.aotuwei.com

http://h0kilj.tjxkxjsxh.com

美团往返机票比两个单程贵 旅客质疑"低价特惠"

传奇私服 他所在的道口班也先后被评为全国工人先锋号、感动龙江十大人物(群体)等称号。

2018-10-2208:25  来源:华商报
 
原标题:往返机票比两个单程贵 旅客质疑美团“低价特惠”

在大多数人的常识中,往返程机票总价应该会比两张单程机票叠加的总价要优惠。然而近日,杨先生的儿子订票时发现,事情并不是这样。

想省钱

买往返票后发现多花钱

9月20日,杨先生上高三的儿子想在假期去厦门旅游。杨先生经常出差坐飞机,告诉儿子往返机票会比单程票便宜10%左右。

小杨就在美团上搜索西安到厦门往返机票,选择21日厦门航空21:05去厦门,24日山东航空7:15返回西安。根据美团App推荐的“低价特惠”购买了标价1582元的往返机票,算上燃油附加费等其他费用,总付款1804元,其中21日去程实付款764元,24日返程实付款1040元,里面还包括5元一份的“80元美团礼包”。付完款后儿子将订票的情况告诉了杨先生。

因为常坐飞机,杨先生用自己的手机搜索发现,同一个航空公司,同一时间、同一仓位的单程票,算上机场建设费和燃油附加费,21日21:05去厦门需712元,24日7:15返回西安需529元,合计1241元,两个单程票比儿子买的美团“低价特惠”往返机票要便宜563元。

想着刚付款才十来分钟,杨先生马上要求儿子退票,而儿子去退票时发现,退票需收金额不低的手续费,App提示,返程需收465元/人的手续费;虽然离去程起飞时间还有20小时,但去程只能退113元。

当晚,杨先生就联系了美团客服,对方表示,如果要退票返程需收465元手续费,起飞后只退燃油附加费。票价是一个随时变动的过程,造成的价格相差较大,他们无能为力。

客服表示

机票价格会随时变动

鉴于退票手续费过高,21日,小杨同学依旧坐飞机去了厦门。随后,杨先生按照美团注册地,拨打北京的12315热线和12358热线。北京工商受理了此事,表示5日内回复,截至发稿,杨先生表示,还没有人与他联系。

9月23日,针对小杨的返程机票退票问题,华商报记者咨询了美团客服,客服人员表示,机票价格会随时变动,每天价格都会发生变化。根据订单号可以看出小杨订的机票属于拼接往返机票,不是同一航空公司的往返机票,这种往返票就是一个去程和一个返程。按规定,如果要退票,飞机未起飞前退票需收465元手续费,起飞后只退机建和燃油附加费。

客服人员提醒,如果要退票提出申请后不可撤回,机票因为还未起飞,如退票将扣除465元手续费,如果到24日飞机起飞后退订只能退机建和燃油附加费60元。

不买“80元美团礼包”

无法生成订单

昨日下午4时,华商报记者用美团App搜索往返机票,使用“自选模式”,选择与小杨相同的航班,25日厦门航空21:05去厦门,27日山东航空7:15返回西安,根据美团“低价特惠”往返票为1027元,如果算上燃油附加费等,共需付款1239元,其中去程622元,返程617元。

选择两个单程时,西安到厦门票价为470元,实际需支付530元,厦门到西安票价为557元,实际需支付622元,两段航程合计需付款1152元。实际生成订单后发现,两个单程往返合计价格确实比往返票价格便宜87元。

值得一提的是,在订往返票中,如果不选择购买5元一份的“80元美团礼包”一直无法生成订单,而分开两程购买,则不选择礼包也可购买成功。为了让机票金额中实际所含附加费用相同,在单程购买返程票中,华商报记者选择购买了“80元美团礼包”。

据了解,因为退票过于繁琐,小杨昨日使用了机票从厦门返回了西安。

昨晚11时许,美团客服回电称,针对小杨的情况,可以退还差额部分,将退到他的美团账户里。

有律师认为美团有价格欺诈嫌疑

针对购买往返机票比两个单程贵,陕西丰瑞律师事务所合伙人朱长江律师表示,这应当结合客户与美团之间的协议来认定,比如客户注册账号时的协议或者美团与个别客户之间的VIP客户协议等。若双方之间的协议约定美团有提醒义务,则美团应当提醒客户价格差异,否则将构成违约。若双方之间的协议并未约定美团有提醒义务,则客户作为消费者,可自行以其认为方便或性价比高的方式购买机票。若因客户未注意到相应的价格差距,则不能单方要求美团为此承担责任。

陕西融德律师事务所主任羿克律师认为,美团的做法有价格欺诈的嫌疑。因为特惠价并不比自己单程购买的价格低,实际上特惠价款高于公开价格,切有往返机票优惠的宣传引诱。

针对需购买一份5元的“80元美团礼包”才能生成订单,朱长江表示,客户在选择购买往返机票时必须选择5元的美团礼包,显然是美团利用自身的经营优势,违背消费者的意愿搭售商品,该行为属于搭售行为。消费者如果发现经营者违法搭售商品,损害其自身利益的,可以通过请求消费者协会调解、向有关部门投诉、向法院起诉等渠道来维护自己的合法权益。

羿克则认为,必须购买礼包不属于捆绑销售,因为这是美团特惠入门条件,你可以不选择购买。

(责编:董菁、李昉)
陶河公社羊毛厂 紫金山路临时天桥 张府园 荣兴 海宁市
姚庄村 科研西路 中华新村 米粮库 包公庙乡
早餐项目加盟 雄州早餐怎么加盟 新尚早餐加盟 早点快餐加盟店 卖早餐加盟
新尚早餐加盟 雄州早餐加盟 卖早点加盟 营养早点加盟 早点加盟连锁
哪里有早点加盟 早点加盟哪家好 包子早餐加盟 早餐亭加盟 天津早点加盟有哪些
早点加盟商 北京特色早点加盟 早餐面馆加盟 天津早点加盟 中式早餐店加盟