https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

http://brvc7x.ifsti.com

http://iev952.molokai50.com

http://f49qpy.itfigs.com

http://ro6pop.ado2015.com

http://1i7x9w.jisusj.com

http://hcq2cu.iphacts.com

http://7htvqa.czoao.cn

http://srflhx.aksgk.com

http://wpa7vh.adi-xz.com.cn

http://70crkx.ncebhyy.com

配色方案
字体大小 A A A
投稿中心

湖北省恩施市人民检察院

恩施:召开重大案件侦查终结前讯问合法性核查工作联席会议

时间:2018-10-23 来源: 访问量:

会议现场

下发实施《关于重大案件讯问合法性核查工作的实施办法》

  

  本网讯(通讯员 廖瑞权 王尚俊 李昱)为深入贯彻“两高三部”《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》和《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》的精神,规范公安机关刑事侦查行为,保障在押犯罪嫌疑人合法权益。近日,恩施市人民检察院、恩施市公安局召开重大案件侦查终结前讯问合法性核查工作联席会议。

  会上,公检两家会签了《关于重大案件讯问合法性核查工作的实施办法》,并下发实施。随后,公检两家围绕核查案件范围、移送节点、移送程序等问题进行了讨论交流,并达成一致意见。

  据了解,今后恩施市检察院将进一步把重大刑事案件侦查讯问合法性核查工作常态化,通过驻所谈话、运用检察信箱及接受在押人员控告、申诉等方式收集信息,掌握在押人员动态,发现非法讯问线索,对可能存在非法讯问的案件及时进行调查取证,强化对刑讯逼供、非法取证等行为的源头治理, 切实防止和排除案件“带病”进入起诉和审判程序,预防冤假错案的发生。

  

作者:

上一篇新闻:
下一篇新闻:恩施:召开“保障千家万户舌尖上的安全”检察公益诉讼专项监督活动联席会议

全省检察院网站链接
分享到腾讯微博
分享到微信双林 吉隆 周家庵 民生路 蔡家嘴
人南立交桥东 大禹陵 索罟群岛 关下路 新岗山镇
亿家乐早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟费 广式早餐加盟 早点加盟连锁店 早饭加盟
雄州早餐加盟 传统早餐店加盟 卖早点加盟 卖早点加盟 早点连锁加盟
健康早点加盟 早点连锁加盟 雄州早餐加盟电话 加盟早点 早餐店加盟哪家好
春光早点工程加盟 早餐加盟好项目 河南早点加盟 雄州早餐怎么加盟 正宗早点加盟